Nieuw onderwerp beginnen

Verschillende punten per antwoord bij MC-vraag.

Bij sommige officiële examens met Multiple Choice vragen wordt gewerkt met gradaties als beste, goed, slecht en fout als antwoordopties. Ieder antwoordmogelijkheid kent vervolgens een eigen aantal punten. Bv. 5, 3, 1 en 0. Voor de totale toets geldt een veel hogere slaaggrens, waardoor kandidaten in de praktijk nagenoeg alle beste antwoorden moeten selecteren om te kunnen slagen.


Een voorbeeld hiervan is het ITIL Intermediate examen.


Een work around mbv een matrix-vraag is niet gelukt omdat een matrixvraag uit minstens 2 subvragen dient te bestaan en een score van 0 niet is toegestaan, Indien bij de matrixvraag 1 subvraag wordt toegestaan, dan is het technisch al mogelijk. Meerdere subrvragen is echter een vereiste vanwege het willen voldoen aan IMS-QTI standaard om te kunnen importeren.


Deze is eigenlijk hetzelfde als het kunnen toevoegen van deelscores. http://support.anewspring.nl/support/discussions/topics/3000159764
Er kan niet meer op deze discussie worden gereageerd.