Nieuw onderwerp beginnen
Geïmplementeerd

Fill-in-the-blank - Meerdere juiste antwoorden kunnen toevoegen

We lopen er met Fill-in-the-blank vragen tegenaan dat er slechts één antwoord goed gerekend kan worden. 

Bijvoorbeeld als het antwoord: 1.000 is en de cursist voert 1000 in dan wordt het fout gerekend.


De importfunctionaliteit van vragen is geen optie, omdat het antwoord 1.000 mogelijk kan wijzigen en we daarnaast de feedback niet kunnen bewerken.


Onze wens is dus om een range aan te geven in de antwoordopties.


We zijn benieuwd of hier meer animo voor is.


Groet,


Lennart

Welten


2 personen vinden dit idee leuk.

Hoi Lennart,


Om er goed op in te gaan, zouden we eigenlijk veel meer moeten weten over de voor jullie gangbare vragen enz. 

* Misschien is gewoon multiple choice een goede vervanger, maar ik kan me niet voorstellen dat je daaraan nog niet had gedacht.

* Variant daarop: soms heb ik - puur ter afwisseling - de "fill in the blank" wel 'ns 'misbruikt' als "multiple choice", door in de vráág de tekst mee te nemen "kies tussen 1.000 en 1.050".

* Als je veel vaker fill-in-the-blankvragen met getallen hebt, kun je overwegen om standaard bij de vraag op te nemen: "Eventuele duizendtallen noteren met een punt." of iets dergelijks.


Maar misschien kun je in ieder geval nog toelichten wat je precies bedoelt met de gewenste "range"?


Vriendelijke groet,

StudieFlexRobert Pors

Hoi Robert,


Thanks voor je reactie. We hebben inderdaad gedacht aan Multiple Choice. Echter in aantal gevallen willen we voor de methodiek FITB gebruiken. 


Je variant is inderdaad een optie maar dan geef je ook teveel de antwoordrichting aan.


We hebben een tekst erbij gezet met noteer een punt bij duizendtallen etc. 


Waar we tegenaan lopen is dat men dus 1000 invult en door het vergeten van de punt wordt de vraag fout gerekend. Daarnaast moet ook in aantal gevallen achter de komma ingevuld worden.

Bijvoorbeeld: 1.000,57 als men door afronding dan 1.000,58 invult is het antwoord fout. Een range zou dus in dit soort gevallen handig zijn.


Voorstel is wellicht om van FITB een soort multiple choice te maken waarin je dus pakweg 3 antwoorden aangeeft die juist zijn, bijvoorbeeld:

1.000

1000

1.000,50 tot en met 1.000,59


Groet,


Lennart

Welten


Hoi Lennart,


Als ik je goed begrijp, wil je dat die range onzichtbaar is voor de cursist? Anders geformuleerd: je wilt 'achter' de antwoordmogelijkheid een soort multiple-choice, alleen bereikbaar voor de beheerder?

Het nut daarvan kan ik me - zeker in het door jou genoemde voorbeeld - goed voorstellen; wat mij betreft dus ondersteuning van je verzoek.


Alle goeds toegewenst,

StudieFlexRobert Pors 

Voor ons zou dit ook handig zijn! Zeker met punten komma's. En ook bij woorden invullen geven de deelnemers nog wel eens een spatie te veel in..

Voor ons ook!

Voor ons ook! :)

Begrijpelijke wens! Ik ga deze intern weer onder de aandacht brengen. 

Ik heb deze wens vandaag besproken in het wensenoverleg en een range toevoegen is technisch gezien heel lastig. Je kunt bij de Fill in the Blank kiezen om alleen getallen toe te staan. Als die optie anders gaat werken, kunnen bestaande FiB vragen met die optie kapot gaan. 


Meerdere juiste antwoorden toe kunnen voegen is wel iets wat we kunnen doen, aangezien dit via een import al wel kan. Zouden jullie daar iets mee opschieten? 

Hoi Gerthilde,


Dat laatste is wel iets wat al zou helpen bij het toevoegen van vragen via het systeem en niet via een import.


Dank!

Dat is mooi! Dan zet ik dat in de backlog en iedere release kijken we die lijst weer door om wat tickets daaruit op te pakken. Als het daadwerkelijk opgepakt wordt, zal ik het laten weten. 

Bij rekenvragen absoluut wenselijk. Dus ik ben voor.


Alternatief is afdwingen van een "format" bij invullen van fill-in-the-blanc.

Bv. #.### voor alleen cijfers. Of #### XX voor een postcode.


Met zo'n flexibele format (zoals ook bij regular expressions wordt gebruikt) kun je de cursistenantwoorden toch een open vraag stellen zonder dat kleine afwijkingen zoals genoemd toch tot het fout rekenen van het antwoord leidt.

Inloggen of registreren om een reactie te posten