Release notes

We maken aNewSpring steeds gebruiksvriendelijker en uitgebreider door nieuwe features toe te voegen.

Hieronder vind je een lijst met updates van de afgelopen tijd. We zullen deze lijst elke keer aanvullen als er weer een nieuwe versie van aNewSpring live gaat. 


Augustus 2019 - release 81


Deelnemers

 • Notitie feature
  • Maak en bewerk notities bij elke activiteit
  • Maak bladwijzers binnen notities
   • Automatisch bladwijzer automatisch aangemaakt wanneer nieuwe notitie is aangemaakt
  • Maak notities in app
 • Na het afronden van activiteit zijn er nu twee buttons beschikbaar, een om terug te navigeren naar het overzicht en de ander om door te gaan met het advies.
 • Bij een groepsbericht kan een deelnemer nu ook alleen op de afzender reageren
 • Wanneer je vanuit een activiteit navigeert terug naar het overzicht, komt de deelnemer uit bij de betreffende activiteit in het overzicht (anker toegevoegd).


Ontwerper

 • Mogelijk om een score bij een toets toe te voegen, zonder dat je een slagingsgrens hoeft aan te geven. Hiermee is het mogelijk om geslaagd/gezakt niet weer te geven.
 • Waarschuwingsbericht verbeterd wanneer je een toets baseert op criteria, maar je geen criteria definieert
 • Ontwerper (met auteursrechten) kan nu makkelijker content aanpassen, direct in de activiteit wanneer hij/zij het template test.
 • Mogelijk om tags aan te maken en toe te passen op templates, wanneer een beheerder hier toestemming voor heeft gegeven in de tagcollectie.


Auteur

 • Mogelijk om url/link toe te voegen aan een hotspot (gehele afbeelding) bij vraag


Beheerder

 • Tags
  • Kan meerdere tagcollecties aanmaken en tagcollecties verwijderen wanneer niet in gebruik
  • Kan bepalen welke beheerders, ontwerpers en resellers toegang hebben tot tagcollecties
  • Kan meerdere tags aanmaken en toepassen
   • Kan naam toevoegen
   • Kan kleur toevoegen
  • Bestaande tags aanpassen
  • Tags verwijderen, ook wanneer ze in gebruik zijn.
   • Waarschuwing tonen wanneer tags worden verwijderd
  • Filteren op (meerdere) tag(s)
  • Zien welke tags in gebruik zijn
 • 'Instellingen'-knop veranderd naar 'Deelnemers'. Navigeert nu direct naar deelnemerstab bij uitvoering
 • Instellingen nu te vinden onder dropdown menu 'meer'


Reseller

 • Mogelijk om tags aan te maken en toe te passen op templates en uitvoeringen, wanneer een beheerder hier toestemming voor heeft gegeven in de tagcollectie.


App

 • Notities toegevoegd aan de app
 • Iconen die zijn toegevoegd aan activiteiten, zijn nu ook zichtbaar in de app


Reports

 • Nu mogelijk om alle uitvoeringen in een keer aan te vinken, wanneer je een rapport draait


Instellingen

 • Mogelijk om de 'Meerdere antwoorden mogelijk'-zin aan te passen in de look & feel (Questions -> Description)
 • Mogelijk om de notificatie 'Wachtwoord vergeten' aan te passen. Hierin wordt nu ook automatisch de naam van een deelnemer opgenomen


Juni 2019 - release 80


Deelnemer

 • Zoekfunctie voor deelnemers uitgebreid op Homepagina:
  • Zoekfunctie zoekt op bloknaam, activiteitsnaam en sectienaam.
  • Door klikken op gevonden term verwijst deze door naar de aangeduide plek (blok naar blok, activiteit naar activiteit en sectie naar sectie).
  • Deelnemer kan vanuit navigeren naar zoekresultaat, direct terug naar zoekresultaten.


Ontwerper

 • Nu mogelijk om de volgende condities toe te voegen bij activiteiten en/of blokken:
  • Tot er een kennisopname van "X"% is behaald.
  • Gedurende "X" periode na het afronden van activiteit "X".
  • Gedurende "X" periode na het afronden van blok "X".


Beheerder

 • Optie toegevoegd bij beheren van events, bij activiteiten-tab bij de uitvoering:
  • Schrijf deelnemers direct in het event wanneer zij met de cursus beginnen.

App

 • Zoekfunctie toegevoegd aan de (custom) aNewSpring app(s).


Overig

 • LTI provider tools: optioneel toegevoegd om voortgang te ontvangen i.p.v. een score.
 • API-calls toegevoegd waarmee ontwerpers en auteurs (ont)koppelt kunnen worden aan contentbibliotheken:
  • POST /linkAuthorToContentLabels/{userID}/
  • POST /linkDesignerToContentLabels/{userID}/
  • POST /unlinkAuthorFromContentLabels/{userID}/
  • POST /unlinkDesignerFromContentLabels/{userID}/
 • Subbeheer
  • (Ont)koppelen van subomgevingen bij look & feels.
  • Kunnen filteren op subomgevingen.
  • Automatisch nieuwe look & feels koppelen aan de actieve subomgeving en alle subomgevingen die gekoppeld zijn aan een look & feel, en waar je als (sub-)omgevingsbeheerder beheerrechten toe heb, ontkoppelen.


Release 78, 79 -> aNewSpring for Trainers


December 2018 - release 77

Begeleider

 • De pagina onder de tab begeleiden is vernieuwd:
  • Nieuw interface
  • Naam van de uitvoering is klikbaar
  • Zoekopdrachten en aantal uitvoeringen op de pagina wordt onthouden
  • Sorteren werkt nu over alle uitvoeringen heen en niet alleen per pagina
  • Nieuwe filterknop om te filteren op favoriete / niet favoriete uitvoeringen
 • Meelopen met de cursus aangepast:
  • Starten en vervolgen gaan via de begeleiderspagina
  • Stoppen kan binnen de uitvoering als begeleiders aan het meelopen zijn
 • Het beoordelen is geoptimaliseerd:
  • De beoordelingsmodal is vernieuwd met nieuwe elementen zoals: 
   • lichte score containers, 
   • responsive gedrag
   • 'Beoordeel en volgende' knop. 
  • De dropdown om een score te geven is vervangen door een spinner. Deze spinner werkt d.m.v.:
   • Score handmatig invoeren
   • Scrollen met het muiswiel
   • De pijltjestoetsen van het toetsenbord. 
   • Klikken op de 'boven' en 'beneden' knoppen in de spinner 
   • Betere validatie check.
  • Mogelijk om de score en feedback aan te passen van:
   • Open vragen
   • (video) inleveropdrachten
   • Externe activiteiten
   • Webinars
  • Mogelijk om bij de beoordeling van externe activiteiten en webinars bijlages toe te voegen. Deze kunnen bij een herbeoordeling ook aangepast of toegevoegd worden.


Ontwerper

 • Instelling toegevoegd binnen de volgende activiteiten om aan te geven of de activiteit kan worden herbeoordeeld of niet (staat standaard aan): 
  • Open vragen in lessen, opdrachten en toetsen
  • (video) inleveropdrachten
  • Externe activiteiten 
  • Webinars
 • Bij een externe activiteit en webinar kan nu ook een toelichting worden toegevoegd. 


Auteur

 • ReadSpeaker DocReader geïmplementeerd. Alleen beschikbaar wanneer je ReadSpeaker geactiveerd hebt.


Deelnemer

 • Mogelijk om bij een (video) inleveropdracht, nadat een opdracht is ingeleverd, nog een andere begeleider te kiezen die het gaat beoordelen. 
 • Ontvangen een notificatie als een opdracht herbeoordeeld is. 


September 2018 - release 76

Deelnemer

 • Nieuwe teksteditor (CKEditor 4) toegevoegd


Auteur

 • Nieuwe teksteditor (CKEditor 4) toegevoegd
  • Op sommige plekken is de teksteditor vervangen voor een in-line tekst editor, om extra clicks weg te nemen. Dit is bijvoorbeeld bij antwoorden en feedback.
 • Inhoudsdeel - Verduidelijkt dat de titel optioneel is

Ontwerper

 • Activiteit - Mogelijk om content toe te voegen of te verbergen in gepubliceerde staat bij:
  • Les
 • Activiteit - Als content toegevoegd/verborgen wordt, verschijnt er een waarschuwingsbericht met daarin een akkoordeeroptie
 • Activiteit - Mogelijk om de volgorde van pagina's aan te passen in gepubliceerde staat bij:
  • Opdracht
  • Les
  • Evaluatie (360 feedback, Assessment and Enquête)
 • Activiteit - Proefexamen en toets samengevoegd
  • Werkt hetzelfde, maar nu beschikbaar in een activiteit type
  • Mogelijk om een toets te maken met willekeurige vragen, zonder gebruik van examentermen
 • Activiteit - Inhoudsdelen blijven zichtbaar na het afronden van een evaluatie activiteit
 • Pagina structuur toegevoegd aan de evaluatie activiteiten
 • Template instellingen - 'Verberg activiteit en blokken wanneer deze nog niet zijn vrijgevallen'-instellingen nu standaard uit bij aanmaken template
 • Template testen - De 'Stop met testen' link is vervangen door een button ter verduidelijking
 • Bèta-vlag toegevoegd op video-inleveropdracht

Omgevingsbeheerder

 • Tekstuele wijziging bij online aankoop van licenties 'Factuur wordt later verstuurd'

Overig

 • Laadpagina toegevoegd wanneer een nieuwe omgeving wordt aangemaakt, in plaats van een lege witte paginaSeptember 2018 - bonus release

 • Video-inleveropdrachtJuni 2018 - release 75

Deelnemer

 • Portfolio functionaliteit toegevoegd.


Begeleider

 • Meerdere open vragen binnen een activiteit eenvoudiger te beoordelen.
 • Interface om 360 graden feedback te beoordelen gelijkgetrokken met de rest.


Ontwerper

 • 'Cursus afsluitende activiteit' en 'Cursus eindcijfer baseren op' aanpasbaar als het template gepubliceerd is.
 • Als er een 'Cursus afsluitende activiteit' ingesteld is, zullen deelnemers na het doen van deze activiteit gaan template notificaties meer ontvangen.
 • Tekst bij condities verbeterd en volgorde aangepast.
 • Nieuwe condities voor activiteiten en blokken:
  • Blok/Activiteit is nog 'X' tijd beschikbaar nadat blok/activiteit 'Y' afgerond is.
  • Blok/Activiteit is 'X' tijd nadat blok/activiteit 'Y' afgerond is beschikbaar.


Beheerder

 • Beheerrecht toegevoegd: Inloggen als andere beheerder.
 • Van nu af kunnen beheerders hun eigen beheerrechten niet meer aanpassen.
 • Waarschuwingstekst aangepast bij het verwijderen van een uitvoering bij een deelnemer.Mei 2018 - release 74

Deelnemer


 • Nu mogelijk om de privacyverklaring die je hebt aangeleverd te bekijken wanneer er wordt ingelogd of wanneer een account wordt aangemaakt.

Ontwerper


 • Notificaties per template toe te voegen, welke verstuurd worden op basis van op jouw ingestelde voorwaarden.


Begeleider


 • Begeleiders kunnen nu ook per deelnemer kijken wat ze moeten beoordelen. Niet enkel per activiteit. Zo is het gemakkelijk om al het ingeleverde werk van één deelnemer te beoordelen en later nog eens terug te kijken.


Omgevingsbeheerder


 • Mogelijkheid om privacyverklaring toe te voegen aan de omgeving. Per subomgeving, per taal.
 • HTST optie bij HTTPS-opties bij geavanceerde instellingen.


Overig


 • 'Privacy by default'. Enkel voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres en wachtwoord zijn standaard zichtbaar bij nieuwe (sub)omgevingen.
 • Navigatie verbeterd: consistentie binnen het platform met nieuwe 'header' en kruimelpaden.
 • API-calls getStudentTeachers en getTeacherStudents toegevoegd.
 • Alle gebruikers die worden toegevoegd aan aNewSpring, worden nu via elke ingang (behalve API) gekoppeld aan een subomgeving (alleen voor subbeheer).
 • LTI configuratie: link toegevoegd indien geen custom parameter beschikbaarMaart 2018 - release 73

Deelnemer


 • Weergave Fill-in-the-blanks-vragen mogelijk anders voor deelnemers, door wijzigingen in de blanks
 • Tekst van extra oefening widget aangepast


Auteur


 • Woord met blanks mogelijk gemaakt bij Fill-in-the-blanks-vragenOntwerper


 • Activiteiten, blokken en widget worden van volgorde veranderd door middel van slepen
 • Activiteiten hebben geen unieke naam meer nodig
 • Aan events activiteiten worden in het template geen events meer gekoppeld (zie verder onderaan)
 • 'Cursussen' hernoemt naar 'Templates' met alle bijbehorende titels, zoals template type en naam
 • 'Cursus content' hernoemt naar 'Inhoud'
 • 'To do' hernoemt naar 'Blokken & Activiteiten'

Beheerder

 • Rechten regelen per beheerder:
  - Deelnemers in uitvoeringen inschrijven
  - Uitvoeringen aanmaken en beheren
  - Bestaande events in uitvoeringen beheren
  - Contentbibliotheken aanmaken en beheren
  - Gebruikersoverzicht bekijken
  - Gebruikers aanmaken en gegevens beheren
  - Rollen beheren
  - Groepen beheren
  - Events aanmaken en beheren
  - Rapportages aanmaken en beheren
 • Events worden door beheerder toegevoegd aan activiteiten
 • Wanneer je deelnemers verwijderd uit deelnemersgroep, krijg je de volgende keuzes:
  - Enkel verwijderen uit groep
  - Verwijder uit groep en gekoppelde uitvoeringen
  - Verwijder uit groep, gekoppelde uitvoeringen en verwijder de resultaten hiervan
 • Wanneer je gebruikers importeert via Excel, kan je een subomgeving koppelenOmgevingsbeheerder


 • Notificaties van gratis producten aanpasbaar gemaakt


Overig


 • Bij rapportage engine kan je nu toevoegen:
  - Template naam en titel.
  - Bloknaam.
  - Cursusafsluitende activiteit de score, status en afrondingsdatum.
  - 'Cursus eindcijfer baseren op' de score, status en afrondingsdatum. 
 • Mail notificaties voor gratis bestellingen aanpasbaar gemaakt 


December 2017 - release 72

Deelnemer


 • Login schermen veranderd. Login box en toegangscode box gescheiden weergegeven
 • Login flow voor deelnemer verbeterd (account aanmaken)
 • Deelnemer ziet oranje status bij feedback bij vragen waar een slagingsgrens is ingesteld en waar niet alle goede antwoorden gegeven zijn
 • Inhoudsopgave wordt altijd eerst getoond bij het openen van een documentatieactiviteit
 • Inleverknop bij inleveropdracht verplaatst onder de opdrachtbeschrijving
 • Inleverknop bij inleveropdracht nu zichtbaar en 'disabled', wanneer er nog geen begeleider is gekoppeld aan de uitvoering
 • QR-code optie zichtbaar in de custom apps en MemoTrainer app
 • Wanneer een deelnemer een account aanmaakt, is het verhelderd welke informatie er mist bij het invullen
 • Toetsenbord sneltoetsen (vetgedrukt, onderstreept en schuingedrukt) zijn onmogelijk gemaakt voor Fill in the blanks vragen
Auteur


 • Voeg slagingsgrens toe aan multiple choice, fill in the blanks - text, fill in the blanks - drag & drop en matchingvragenOntwerper


 • Voeg examen termen toe aan vragen welke zijn gekoppeld aan templates, maar nog geen examenterm hebben
 • Maak een externe activiteit beschikbaar in het persoonlijk deelnemer advies (optioneel)
 • Maak een QR code voor een activiteit. Scan deze code in de MemoTrainer app of custom app en ga direct naar die specifieke activiteit
 • The 'Mededelingen'-widget is verwijderd, deze had geen functie meer

Begeleider


 • Export van certificaten: Als een certificaat behaald is, zie je nu 'Yes' staan in plaats van '...'

Beheerder


 • Wanneer je gebruikers importeert via Excel, kan je een wachtwoord reset forceren wanneer ze voor het eerst inloggen

Reseller


 • Wanneer je wijzigingen opslaat in een catalogusproduct, blijf je op dezelfde pagina in plaats van dat je wordt teruggebracht naar het overzichtOverig


 • Wanneer je rapporteert op deelnemersgroepen in de rapportage engine, laat deze alleen uitvoeringen zien de gekoppeld zijn aan deze groepen
 • Neem certificaat code mee in de rapportage van het type certificaat
 • Dwing een wachtwoord wijziging door de deelnemer af via addUser/updateUser calls in onze API
 • Bloknaam wordt nu getoond in de getResults call in onze API
 • Er zijn wijzigingen gedaan die de laadsnelheid van de cursussenpagina en contentpagina ten goede komen. Dit is gedaan doordat deze pagina's steeds meer en uitgebreider gebruikt worden door onze klanten
 • Omgevingsbeheerders kunnen een export maken van de mutaties van de selectie die ze hebben gemaakt


Oktober (25ste) 2017 - release 71

Auteur


 • Evaluatie- en kenniscontentbibliotheken gecombineerd; nu 'content bibliotheek'
 • Mogelijk om een '?' te gebruiken in vraagnamen
 • Automatisch links herstellen naar andere inhoudsdelen, wanneer daarnaar verwezen wordt in inhoudsdelen/vragen, als content gekopieerd wordt.Ontwerper


 • Activiteit content tab and volgorde en secties tab zijn nu gecombineerd in 'Activiteit content'Begeleider


 • Navigatie consistent gemaakt op de begeleiderspagina's
 • De beoordelingsschermen en 'flow' aangepastOmgevingsbeheerder


 • De helpknop voor de deelnemer staat nu standaard op formulier met eigen e-mailadres, gevuld met het mailadres van de omgevingsbeheerder
  (niet aangepast wanneer het al veranderd was ten opzichte van de vorige standaard)Overig 


 • Stripe toegevoegd als payment provider
 • Activiteit parameter toegevoegd aan SSO
 • Algemene (kleine) (bug)fixes voor het platform
Augustus 2017 - release 70

Auteur

 • Bij aanmaken nieuwe vraag of inhoudsdeel is de standaard locatie de 'root'-map van de contentbibliotheek.


Ontwerper

 • Bij activiteit content, nu content kiezen d.m.v. 'Selecteer content'-knop.
 • Verander volgorde en secties in gepubliceerde activiteiten
 • Verander alles binnen een gepubliceerde documentatieactiviteit
 • Bij proefexamen nu mogelijk om in te stellen:
  - Nieuwe poging alleen beschikbaar wanneer bij eerdere poging de slagingsgrens niet gehaald is.
  - Toon de hoogste score over alle pogingen óf de score van de laatste poging.
 • Bij het kopiëren van een template kan je nu aangeven welke bibliotheken ook gekopieerd moeten worden, in plaats van dat standaard alle bibliotheken gekoppeld worden
 • Bij het aanmaken van template maak of kies je direct een contentbibliotheek.Algemeen
 • Help-knop deelnemerkant verwijst naar deelnemersupport.anewspring.nl. De help-knop aan de back-end verwijst naar help geselecteerd voor begeleiders. 
 • Contact knop bij catalogusproduct verborgen wanneer er geen catalogusbeheerder is geselecteerd.
 • Geluid van achtergrondvideo's op login pagina uitgezet.
 • 'Verder'-knop onder advies bij toets geplaatst. 
 • Scroll toegevoegd aan lijst met learning journeys (+10 learning journeys) 
 • Tekst gewijzigd wanneer SCORM-activiteit onafgemaakt wordt verlaten
 • Lijstpunten in checklist optie leesbaarder gemaakt door toevoegen van donkerder kleur grijs.
 • Extern ID toegevoegd in saldomutaties.juni 2017 - release 69

        Begeleider


 • Event tab toegevoegd aan overzicht. Begeleider kan events inzien en deelnemers beoordelen.

       Ontwerper
 • Mogelijkheid Events toe te voegen aan learning journey

   
    Beheerder
 • Toegang tot 'Event'-tab.
       
       Deelnemer
 • IBAN check bij 'Eenmalige machtiging' optie in de catalogus.
 • Uitgeklapte/ingeklapte status van secties in activiteiten onthouden nadat pagina wordt ververst.
 • Bij gezakt voor 'Toets', nu een rood kruisje.

      Algemeen
 • Paginering vergroot met max. '500'.
 • Oude iconen vervangen.
 • Padding verbeterd bij meldingen wanneer niks getoond kan worden
 • Rapportage: 'Laatst geüpdatet' toegevoegd om te verduidelijken wanneer de rapportage voor het laatst ververst is.april 2017 - release 68

       Begeleider 
 • Externe activiteit - Toelichting kunnen geven bij beoordeling.

       Auteur
 • Bij aanmaken inhoudsdeel - plusje is blauw als er nog geen content in zit voor beter overzicht.
 • Technische voorbereidingen getroffen voor het samenvoegen van evaluatie- en kennisbibliotheek.

       Ontwerper 
 • Template overzicht - Activiteiten en blokken kunnen verbergen (geldt ook voor uitvoeringen).
 • Template - Bij publiceren melding van wat niet meer aangepast kan worden na publicatie.
 • Aanmaken nieuwe activiteit - Overzicht van bijbehorende functies.

       Reseller 
 • Catalogus - Kunnen zoeken op producten en categorieën.

       Beheerder 
 • Instellingen uitvoering - Begeleider het recht ontnemen om instellingen aan te passen.
       Omgevingsbeheerder 
 • Thema instellingen - Waarschuwing bij switchen geavanceerd naar basic instellingen februari 2017 - release 67

       Beheerder


 • Template instellingen - Select all bij instantieerrechten.
 • Aanmaken uitvoering - Inschrijfmethode hoeft niet meer gekozen te worden.
 • Uitvoeringsinstellingen - Optimalisaties doorgevoerd bij paginering.

       Ontwerper
 • Zoekfunctie - Optimalisaties doorgevoerd.
 • Certificaat - Score van activiteit kunnen tonen.
 • Certificaat - Geldigheid kunnen instellen op basis van verloopdatum vorig certificaat. 
 • Discussies - Optie alleen op cursusniveau en/of binnen activiteiten.

       Reseller
 • Catalogus - Flow product aanmaken verbeterd.
 • Catalogus - Mogelijkheid om uitvoeringen direct in catalogus te zetten.
 • Catalogus - Meer mogelijkheden om producten vorm te geven
 • Catalogus - Optie: Geen autorisatie noodzakelijk bij gratis product.

       Omgevingsbeheerder
 • Catalogus - mogelijkheid om aan/uit te zetten
 • Catalogus - Catalogusbeheerder instellen
 • Demo - mogelijkheid om aan/uit te zetten

       Algemeen
 • Vertaling Engels: Student --> Learner
 • Vertaling Engels: Catalog --> Cataloguedecember 2016 - release 66

       Deelnemer 


 • Bij 1 begeleider in de uitvoering, geen geaddresseerde meer hoeven kiezen bij versturen van bericht. 
 • Instructietekst Drag & Drop vraag aangepast. 
 • Instructietekst wachtwoord vergeten aangepast 
 • Feedbackpagina na toets: irrelevante knoppen weggehaald 
 • Content player: pijltje om aan te geven dat er meer content is        Begeleider


 • Optimalisaties voor het aanmaken van agendapunten
 • Resetknop toegevoegd bij sortering statistieken.        Mentor


 • Ziet geen (disabled) opties meer die voor de begeleider bedoeld zijn.        Auteur


 • Mogelijkheid om video's te uploaden met onze eigen video player.        Ontwerper


 • Uitleg waarom een template niet verwijderd kan worden. 
 • Delentab aan/uit kunnen zetten.         Beheerder


 • Sortering op de renewal pagina geoptimaliseerd.        Omgevingsbeheerder


 • Custom helpknop kunnen instellen voor begeleiders        Algemene verbeteringen


 • Logo in back-end krijgt op iedere pagina dezelfde padding. oktober 2016 - release 65


       Beheerder
 • Groeperingen kunnen toevoegen in deelnemersgroepen.
 • Interactie en vormgeving van 'Groepen' pagina consistent gemaakt met de rest van aNewSpring.
 • Groepnamen hoeven niet meer uniek te zijn.
 • In kolom 'Groepen' bij het importeren van gebruikers moet vanaf nu het Externe ID toegevoegd worden in plaats van de naam.

       Begeleider
 • Opdrachtomschrijving in te zien bij het beoordelen van de inleveropdracht

       Deelnemer
 • Nieuwe vraagvormen geoptimaliseerd voor mobile.
 • Begeleidende tekst geoptimaliseerd bij aanmaken account.


       Algemene verbeteringen


 • Term Reselleromgeving wordt Subomgeving.
 • API aangepast voor het kunnen gebruiken van de groeperingen in deelnemersgroepen.
 • Voorbereidingen getroffen voor de release van eind dit jaar.


augustus 2016 - release 64

       Auteur


 • 3 nieuwe vraagvormen: Sleepvraag (Drag & Drop), Fill-in-the-blanks met meerdere velden en Matchingvraag. 
 • Mogelijk om 1 subvraag toe te voegen aan een matrixvraag .       Beheerder


 • Redesign functie Deelnemer <-> Begeleider koppelen.  
 • bulkactie uit kunnen voeren om uitvoeringen te deactiveren/archiveren. 
 • Deelnemers standaard kunnen ontkoppelen van begeleiders binnen uitvoering.
 • Docent ook als deelnemer kunnen inschrijven in een uitvoering.

       Ontwerper
 • Kunnen aangeven bij welke activiteit de totale cursus afgerond is (als een cursus wordt afgespeeld in een ander systeem).
 • Kunnen aangeven op welke activiteit het eindcijfer van de cursus gebaseerd moet worden  (als een cursus wordt afgespeeld in een ander systeem). juni 2016 - release 63

       Beheerder


 • Nieuwe reporting engine (bèta). 
 • Overzicht van renewals. 
 • Renewals kunnen beheren.        Omgevingsbeheerder


 • Opslaan en hergebruiken van thema's.april 2016 - release 62

       Deelnemer


 • 'Persoonlijke instellingen' aangepast naar 'Account instellingen'. 
 • 'Afzender' wordt 'Ontvanger'bij verzonden berichten in het communicatiecentrum.  
 • Overzicht van de behaalde certificaten + wanneer deze zal verlopen.

       Ontwerper
 • Pagina onthoudt hoeveel weergaven van gegevens je wilt zien.
 • Inhoudsdelen kunnen gebruiken in evaluatie-activiteiten. 
 • In back-end visueel duidelijk gemaakt welk blok adaptief is. 
 • Per activiteit kunnen testen. 
 • Beperkte geldigheid kunnen instellen in een certificaatactiviteit.  
 • Mogelijk om doelen te hernoemen nadat template gepubliceerd is.


       Beheerder


 • Werking van het verlengen van inschrijvingen verbetert.  
 • Maximaal aantal vragen in Extra oefening of MemoTrainer kan verlaagd worden onder de 100 vragen. 

       Omgevingsbeheerder
 • QW: Zoekresultaat in mutatie-overzicht kunnen exporteren.


februari 2016 - release 61

       Algemene verbeteringen


 • Back-end look&feel modern, consistent, gebruiksvriendelijk en future proof gemaakt 
 • Back-end menu structuur geoptimaliseerd


       Ontwerper


 • Persoonlijk advies configureerbaar 
 • Bij publiceren van activiteit kunnen kiezen in welke uitvoeringen deze actief gemaakt moeten worden


       Reseller


 • Toegangscodegroep informatie exporteerbaar


januari 2016 - release 60

       Vernieuwde MemoTrainer app: 


 • Pluscontent wordt ondersteund 
 • Gehele Learning journey kan doorlopen worden 
 • Opdrachten kunnen worden ingeleverd 
 • Theorie terugkijken waardoor Naslag app overbodig wordt 
 • Discussiebericht plaatsen binnen een activiteit


september 2015 - release 59

       Algemene verbeteringen


 • Helpknop is verplaatst en de supportartikelen zijn direct in aNewSpring te benaderen.
 • Nieuwe back-end gebruikers krijgen op belangrijke pagina's een korte uitleg over de belangrijkste features. 
 • Stijl van de back-end navigatiebalk is geüpdatet.
 • Vormgeving van pop-ups verbeterd en consistent gemaakt. 
 • Optimalisaties voor invoervelden en checkboxes.

       Deelnemer
 • Look&Feel is consistenter gemaakt in het interface.
 • Optimalisatie voor beoordelen van open vragen.
 • Formulier 360 graden feedback geoptimaliseerd.

       Ontwerper
 • Bij het aanpassen van een activiteit kom je direct in de tab 'Activiteit content' i.p.v. de instellingentab.

       Omgevingsbeheerder
 • Tab 'Aan de slag' is verplaatst en heet nu 'Instellingen'. 


augustus 2015 - release 58

 

       Deelnemer


 • Meerdere bestanden in discussieberichten. 
 • Berichten worden in thread-structuur weergegeven. 
 • Optimalisatie voor toevoegen reactie bij een discussiebericht.  
 • Inhoudsopgave is verplaatst van onderin het scherm naar links in het uitklapmenu. 
 • Geen inhoudsopgave meer wanneer een activiteit één contentpagina bevat. 
 • Look & Feel optimalisaties doorgevoerd in course part player. 
 • Optimalisatie van profielenpagina.  

 

       Auteur


 • Google Docs Integratie. 

 

       Ontwerper


 • Look&Feel op template niveau in te stellen.  
 • Optie inleveropdracht: Deelnemer mag opdracht zelf 'afronden'.  

 

       Beheerder


 • Titel kunnen toevoegen aan uitvoeringen die alleen zichtbaar is voor deelnemers.
 • Cursussen in cursusoverzicht kunnen sorteren (aan te vragen bij Support Team):
 1. Op naam
 2. Op titel
 3. Op 'laatst actief'
 4. De eerste is de laatst actieve cursus, de rest is gesorteerd op naam


juli 2015 - release 57

       Deelnemer


 • Geheel nieuwe vormgeving (modern, touchvriendelijk en responsive) van de volgende schermen:  


 1. Inlogscherm 
 2. Home 
 3. catalogus 
 4. cursusoverzicht met Learning Journey 
 5. Resultatenoverzicht 
 6. Doelenoverzicht meer geïntegreerd in het cursusoverzicht 
 7. widgets zijn uitklapbaar 
 8. Berichten & notificaties 
 9. Discussies 
 10. MemoTrainer instellingen 
 11. Instellingen extra oefening


 • Voortgang doelen zichtbaar aan eind van activiteit .
 • Indicatie van tijdsduur te zien per activiteit .
 • Duits toegevoegd.

maart 2015 - release 56

       Deelnemer


 • Voortgang op leerdoelen zichtbaar na afronden activiteit.
 • Bij toets met tijdslimiet een pop-up om deelnemers hierop voor te bereiden (tekst wordt verborgen indien de ontwerper zelf iets in 'toelichting voor start activiteit' heeft gezet).

       Auteur
 • Hele afbeelding als hotspot kunnen instellen.
 • 'A, B, C' voor antwoordmogelijkheden uit kunnen zetten.

       Ontwerper
 • Verbeteringen inleveropdracht en externe activiteit:
 1. Beoordelingscriteria kunnen toevoegen.
 2. Leerdoelen kunnen koppelen aan beoordelingscriteria.
 3. Eindcijfer laten berekenen aan de hand van de beoordelingscriteria.

       Beheerder
 • Deelnemers inschrijven in bestaande deelnemersgroepen.


februari 2015 - release 55

       Deelnemer


 • Touchvriendelijk content kunnen doorlopen.
 • De volgende verbeterpunten doorgevoerd in de contentschermen binnen activiteiten:
 1. Weergave vragen en inhoudsdelen .
 2. Responsive design.
 3. Weergave van discussiepagina's .
 4. Weergave 'Meer informatie' pagina's .
 5. Vraag aan begeleider .
 6. suggestie aan het eind van de activiteit .
 7. Tonen van voortgang aan het eind van de activiteit .
 8. Resultatenpagina's.

       Ontwerper


 • Het selecteren van een inhoudsdeel in de documentatiewidget aangepast.
 • MemoTraininginstellingen (aanpassing alleen geldig voor nieuwe inschrijvingen):
 1. Feedbacktype (aanpassing wordt doorgevoerd in de uitvoeringen).  
 2. Sectietitels


november 2014 - release 54

       Deelnemer
 • Resultatenoverzicht voor deelnemer over alle inschrijvingen heen. 
 • Mededelingen/berichten widgets samengevoegd.
       Begeleider
 • Studieplanner nu ook in te stellen door begeleider.
 • Deelnemerslijst over alle uitvoeringen heen met filterknop om wel te kunnen sorteren per cursus.
 • Resultatenoverzicht van deelnemers over alle inschrijvingen heen.
       Ontwerper
 • Groeperen van leerdoelen verbeterd. 
 • Inhoudsdelen zijn te selecteren en aan te maken op de volgende plaatsen: 
 1. Toelichting voor/na activiteit.
 2. Toelichting voor MemoTraining.
 3. Toelichting boven het blok.
 4. Toelichting bij start van cursus.
 5. Boven de doelen/delen tabs.

       Auteur
 • Plus editor te gebruiken voor het vormgeven van de vraagstelling (Bèta: werkt niet in de MemoTrainer app).
 • Cue point - Mogelijkheid op basis van video/audio tekst/afbeeldingen vrij te laten vallen adhv de tijdlijn van de betreffende video/audio.
       Beheerder
 • Mogelijkheid om in te zien wanneer een gebruiker voor het laatst actief was en hoelang hij in totaal actief is geweest. Gegevens zijn exporteerbaar. 
       Algemene verbeteringen:
 • Onder cursussentab wordt de zoekactie bewaard nadat er aanpassingen zijn verricht in de achterliggende schermen.
 • Toevoegen van profielfoto makkelijker gemaakt. 
 • getStudentSubscriptions in API toegevoegd om de inschrijvingen van de cursus op te vragen.


oktober 2014 - release 53

       Deelnemer
 • Optimalisatie look and feel door duidelijke icons in het cursusoverzicht.
 • Algemeen communicatiecentrum waar berichten van meerdere cursussen samenkomen.
 • Op hoog niveau een bericht kunnen sturen; hoeft niet meer in de uitvoering.
 • Berichtencentrum = communicatiecentrum. 
 • Persoonlijke berichten = berichten.
 • Kunnen filteren op berichten in communicatiecentrum. 
 • Kunnen zoeken op berichten in communicatiecentrum. 
 • Duidelijk onderscheid gemaakt tussen berichten (inclusief mededelingen), discussie notificaties (was recente reacties) en algemene notificaties (was mijn updates op dashboard). 
 • Scherm 'Nieuw bericht sturen' verbeterd. 
 • Deelnemer kan open vraag zelf beoordelen in een proefexamen. 
 • Discussie op cursusniveau verplaatst onder een tab in het cursusoverzicht.  
 • Duidelijke tabs in het cursusoverzicht voor activiteiten, doelen en discussies. 
 • Pagina persoonlijke gegevens aangepast.  
       Beheerder
 • Deelnemers kunnen notificeren bij nieuwe inschrijving via de uitvoering.
       Algemene verbeteringen


 • Password policy (aan te vragen bij Support Team) .


september 2014 - release 52


 • Performance optimalisatie voor het dashboard.


augustus 2014 - release 51

       Deelnemer


 • Condities worden afgevinkt als de deelnemer er aan heeft voldaan.
 • Het inleveren van de enquête is verbeterd voor de deelnemer.

       Begeleider


 • Overzicht uitvoeringen geoptimaliseerd.
 • Cijfer kunnen geven voor een inleveropdracht. (Eerst alleen 'Akkoord', 'Niet akkoord')
 • Verbetering doorgevoerd in de benaming van het bestand bij het exporteren van statistieken.
 • Mogelijkheid om vraag te testen als een deelnemer hierover een vraag heeft gesteld.


       Auteur

 • Mogelijkheid om een iFrame in een inhoudsdeel te zetten.
 • Editor toegevoegd aan de feedbacktekst bij vragen.
 • Afbeelding kunnen toevoegen aan de feedback bij vragen.
 • Kunnen doorklikken naar het template bij certificaten in een contentbibliotheek. 
       Ontwerper
 • Het kunnen testen van een template door meerdere personen.
 • Vragen selecteren onder de tab 'Cursus content' in een gepubliceerd template verbeterd.
 • Alle activiteiten worden getoond bij het testen van het template, ook de activiteiten zonder content en ongepubliceerde activiteiten. 
       Beheerder
 • Deelnemersimport geoptimaliseerd: mogelijkheid om notificatie te sturen bij nieuwe inschrijving.
       Algemene verbeteringen


 • De voorkant (wat de deelnemer ziet) losgetrokken van de achterkant wat het later optimaliseren van schermen ten goede komt.
 • Vormgeving van omgevingsinstellingen verbeterd.
 • Performance optimalisatie voor:              1. Toegangscodes in een toegangscodegroep bekijken
 2. Groepenbeheer. 
 3. Via gebruikersbeheer het toevoegen van gebruikers aan de verschillende groepen.
 4. Het overzicht van alle cursussen van een begeleider.


juli 2014 - release 50

       Deelnemer


 • Zelfstudieplanner voor deelnemers.

       Ontwerper


 • Ongebruikte vragen kunnen deactiveren in een gepubliceerd template.
 • Discussiemogelijkheid aan- of uit kunnen zetten in een gepubliceerd template. 
 • Printmogelijkheid in een les of documentatie activiteit aan- of uit kunnen zetten in een gepubliceerd template. 
       Auteur
 • 'Update en nieuw' knop bij het aanpassen van een vraag of inhoudsdeel.
 • Bewerkte afbeelding kunnen opslaan als kopie. 
 • Mogelijkheid om een geüploade afbeelding in een (nieuwe) map te zetten. 
 • Meer verbeteringen doorgevoerd in het meeschalen van content.  
 • Beeldverhouding kunnen kiezen bij video's en documenten. 
 • Verbeterde filemanager. 

       Beheerder
 • Berichten kunnen sturen naar deelnemers in een uitvoering. 
 • Exporteer in één keer de statistieken van de uitvoeringen onder een template. 
       Algemene verbeteringen
 • Uitbreiding API: begeleider- en mentorgroepen aanmaken en koppelen aan een uitvoering.
 • Uitbreiding API: het kunnen beoordelen van externe activiteiten. 
 • Uitbreiding API: het aanmaken van een uitvoering.


juni 2014 - release 49

       Deelnemer


 • Kunnen reduceren van het ontvangen van notificaties.
 • Direct open vragen beoordelen in een les, dit hoeft niet meer achteraf.
       Begeleider


 • Mogelijkheid om de score per examenterm te exporteren.
 • Exporteren van de p-waarde (moeilijkheidsgraad per vraag) op uitvoeringsniveau.       Auteur


 • Nieuwe contentcreator, de '+editor'.
 • Nieuwe inhoudsdelen zijn responsive.
 • MS Office viewer om Word, Excel en PowerPoint documenten te uploaden. 
 • Functie 'opmaak verwijderen' toegevoegd aan de editor.
 • Hotspots in afbeeldingen.
 • Afbeelding editor.
 • Verbeterde HTML editor.
 • Mogelijkheid om de content te testen voor mobile.
       Beheerder
 • Preview van een thema op de aan de slag pagina. 


maart 2014 - release 48

       Deelnemer


 • Vormgeving inleveropdracht verbeterd (voorheen vaardigheidsopdracht).
 • Deelnemers kunnen elkaars inleveropdracht bekijken en feedback geven.
       Begeleider
 • Kan antwoorden inzien van externe beoordelaars. 
 • Bij een vraag aan een begeleider is de titel en het id van de vraag zichtbaar, evenals de contentbibliotheeknaam.

       Ontwerper
 • Webinaractiviteit.


januari 2014 - release 47

       Deelnemers


 • Discussiefunctie in de naslagapp. 
 • Link toegevoegd in notificaties die verwijst naar de pagina om de notificaties uit te zetten.

       Begeleiders
 • Het exporteren van rapportages in het dashboard van de begeleider op één plaats.
       Auteur
 • Verbeterde vrageneditor.
 • Afbeeldingen in inhoudsdelen en vragen kunnen bewerkt worden.
       Beheerder
 • Mogelijkheid om op uitvoeringniveau de feedbackdatum van een toets in te stellen. 
       Reseller
 • Mogelijkheid om het netto- en brutobedrag toe te voegen aan producten in de catalogus.
Er kan niet meer op deze discussie worden gereageerd.